Google Talk Plugin 5.41.2

Google Talk Plugin 5.41.2

Google Inc. – Freeware –
ra khỏi 52 phiếu
4 Stars User Rating
Google Talk cung cấp tin nhắn nhanh cho tất cả địa chỉ liên hệ Gmail của bạn, Video xem trước trong trò chuyện, xem trước ảnh trong trò chuyện.

Tổng quan

Google Talk Plugin là một Freeware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi Google Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 5.246 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Google Talk Plugin là 5.41.2, phát hành vào ngày 15/12/2015. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 27/11/2008.

Google Talk Plugin đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Google Talk Plugin đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Google Talk Plugin!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 5.246 UpdateStar có Google Talk Plugin cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản